Mobirise Web Builder

Stevns Fødevarenetværk er et fællesskab for producenter, distributører og andre som støtter op om lokalt producerede kvalitetsfødevarer. Den grundlæggende idé med netværket er at samle alle, der producerer, forarbejder eller sælger lokale fødevarer. Vi tror på, at vi sammen kan skabe både flere og bedre produkter, og på den måde skabe en sund vækst i vores virksomheder og i vores lokalsamfund.